promotionele artikelen, relatiegeschenken, bedrukte pennen, reclameartikelen, promotieartikelen, reklameartikelen, premiums, DESIGN A GIFT
promotionele artikelen, relatiegeschenken, bedrukte pennen, reclameartikelen, promotieartikelen, reklameartikelen, premiums

BedrijfsInfoKlik op de onderstaande linken voor meer informatie.
 
 

Privacy Verklaring

Privacy verklaring Wij vinden de bescherming van de gegevens van klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd. Hieronder geven wij u nog wat meer informatie omtrent ons privacybeleid. Het gebruik van uw gegevens Wanneer u via de site een offerte aanvraagt of een offerte heeft geplaatst dan hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw offerte of offerte afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw offerte. De persoonlijke gegevens die u zodoende invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw offertes. Wij geven nooit gegevens van klanten door en verkopen of verhuren deze niet aan derden. Verder gebruik, zoals voor nieuwsbrieven, is zonder uw uitdrukkelijke toestemmingvoor meer >>>...

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN VAN:- Design A Gift VOF- Postbus 31, 8260 AA,  Kampen gevestigd en kantoorhoudende te Domineeslaan 91, 1161 BW  Hoofddorp hierna te noemen: gebruiker    Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;koper: niet-consument.    Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.   Artikel 3. Offertes 1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en indien de vervalperiode niet is gespecificeerd, vervallen uiterlijk 30 dagenvoor meer >>>...